Maastoliikennelaki

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

Ympäristönsuojeluviranomainen vastaa myös toiminta-alueen kuntien maastoliikennelain mukaisten moottorikelkkailureittien reittisuunnitelmien hyväksymisestä sekä reittien tilapäisistä tai vähäisistä siirroista.

Maastoliikenteen valvontaan liittyvissä asioissa yhteydenotot tulee osoittaa Lapin poliisilaitokselle tai valtion maa- ja vesialueiden osalta Metsähallituksen erävalvonnalle.

Vesiliikennelaki

Vesiliikennelain (782/2019, 1.6.2020 alkaen) mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristöviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle eikä alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa. Lupaviranomaisena alueella toimii Arktisen Lapin ympäristönsuojelu.