Jätehuolto

Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Jätehuolto Arktisen Lapin ympäristönsuojelun alueella

Sodankylä, Inari, Muonio, Enontekiö ja Utsjoki Yhteystiedot
Kierrätys ekopisteilläLapecon ekopisteet
Kierrättää voit mm. keräyspaperia, kartonkia, lasia, metallia ja muovia Rinki Oy ekopisteet
Sodankylä, Inari, Muonio ja Enontekiö Yhteystiedot
Vakituisten asuntojen, loma-asuntojen ja julkishallinnollisten kiinteistöjen jätehuoltoLapeco
kierrätys ekoASEMILLA ja siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemillaLapeco Ekoasemat
Utsjoki Yhteystiedot
Vakituisten asuntojen, loma-asuntojen ja julkishallinnollisten kiinteistöjen jätehuoltoUtsjoen kunnan jätehuolto
JätteenkeräysURBASER Oy
Kierrätys siirtokuormaus ja hyötyjäteasemillaUtsjoen kunnan jätehuolto

Roskaaminen

Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen roskaantuneesta alueesta. Kirjaa ilmoitukseen mistä jätteistä on kyse ja kuinka paljon jätteitä on, roskaamispaikan tarkka osoite tai karttakuva sekä yhteystietosi. Liitä ilmoitukseen mahdollisuuksien mukaan myös kuvia roskaamispaikalta. Ilmoituksen voit tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@sodankyla.fi.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista tulee ilmoittaa viipymättä pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.